Zannetme cisminedir gönüldeki dilberin
Mavi göze iptila sandığından çok derin
Türklüğün simgesidir ırmağının gök rengi
Vatanın mavi gözü, cennette Kevser dengi

***

Cism-ü cana zor gelir âşıklık fikirleri
Yeşil gözlü ahu mu yazdırır şiirleri?
Meftun eder ülkemin ormanlarının rengi
Cennette saklı bahçe, adeta Firdevs sengi

***

Hazer etmem sevdamdan sarı saçlı afete
Mecnunluk vatanadır, ne cana ne de ete
Sitayişe mazhardır bozkırın altın rengi
Esriklik yapar mertte, hem toyu hem de cengi

***

Irmağın mavi gözlü adı Kızıl olsa da
Ormanın zümrüt gözlü içi ateş dolsa da
Sarı saçlı yâr olur tecessüs edenlere
Leyla bir tek vatandır Alplere Erenlere

Author Image

1983 Yılında Elazığ’da doğdu. ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi Bölümlerinden 2006 yılında mezun olup askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak tamamladıktan sonra Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak işe başladı. Uluslararası Ticaret konularında gerekli uzmanlığı sağladıktan sonra Dış Ticaret Uzmanı unvanı alarak görevine devam etti. Geçen süre zarfında dernek, vakıf ve stratejik araştırma merkezi gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik ile meşgul oldu. Vücut dili, hitabet, liderlik, hızlı okuma ve müzakere teknikleri gibi kişisel gelişim konularında gerekli eğitimi aldıktan sonra Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi başta olmak üzere çeşitli devlet kurumları, üniversiteler, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanlarda eğitim vermeye başladı. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulunda (LSE-London School of Economics and Political Science) Sosyal Politikalar ve Kamu Politikaları alanında yüksek lisans eğitimini 2013 yılında tamamladı. Profesör Stephen Jenkins ile birlikte “Bireyler Terör Örgütlerine Neden Katılır? PKK Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Bununla birlikte Unesco 2013 Küresel Görüntü Raporu için “Çevre Koruma Bilinci Oluşturmada Eğitimin Rolü” başlıklı referans makalesini hazırladı. “Küçük İmparator-Liderin 23 Adımı” adlı kitabın yazarı olan ve şu an Ekonomi Bakanlığında Personel Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Burak Kürkçü, iyi derecede İngilizce, Almanca ve orta seviyede Rusça bilmektedir.