Zannetme cisminedir gönüldeki dilberin
Mavi göze iptila sandığından çok derin
Türklüğün simgesidir ırmağının gök rengi
Vatanın mavi gözü, cennette Kevser dengi

***

Cism-ü cana zor gelir âşıklık fikirleri
Yeşil gözlü ahu mu yazdırır şiirleri?
Meftun eder ülkemin ormanlarının rengi
Cennette saklı bahçe, adeta Firdevs sengi

***

Hazer etmem sevdamdan sarı saçlı afete
Mecnunluk vatanadır, ne cana ne de ete
Sitayişe mazhardır bozkırın altın rengi
Esriklik yapar mertte, hem toyu hem de cengi

***

Irmağın mavi gözlü adı Kızıl olsa da
Ormanın zümrüt gözlü içi ateş dolsa da
Sarı saçlı yâr olur tecessüs edenlere
Leyla bir tek vatandır Alplere Erenlere