About Fatih Türkmen

1977 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatında uzman yardımcısı olarak işe başladı. Başta eğitim sektörü olmak üzere, insan gücü, istihdam gibi farklı sektörlerde planlama uzmanı olarak görev yaptı. 2002 yılında “Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları” üzerine Planlama tez çalışmasını ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Avrupa Birliği Türkiye Gençlik Programı kurucu direktörlüğü görevini yürüttü. 2004 yılı itibarıyla ülkemizin Gençlik Programı tam üyesi olmasıyla birlikte Devlet Planlama Teşkilatındaki görevlerine döndü. 2004-2006 ve 2008-2010 yılları arasında eğitim, istihdam, gibi farklı sektörlerde çalıştı. Bu süre zarfında, 8. ve 9. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının sosyal sektörlerle ilgili bölümlerinin, Ulusal İstihdam Stratejisi Taslak belgesinin, Eğitim-Kültür AB Müzakere faslı ülke raporunun, ilk Orta Vadeli Programın (2006-2008) Sosyal Politikalarla ilgili eksenlerinin aktif koordinasyonunu yürüttü. 2008 yılında Harvard Üniversitesinden Kamu Politikaları yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi esnasında “Sayısal Analiz ve Ampirik Yöntemler” alanında öğretim asistanlığı yaptı. 2010-2017 yılları arasında Kalkınma Bakanlığında Sağlık ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Platon Matematik Yapay Zeka ve Kalkınma Üzerine Notlar – Fatih Türkmen

Bugün daha çok bir filozof olarak anılsa da Platon; eski Yunan’ın en önemli matematikçilerinden birisiydi. Milattan 387 yıl kadar önce

Nüfus ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye (TÜİK’in Yeni Nüfus Projeksiyonları Işığında)

İNDİR Bir ülkenin toplam nüfusu ve bu nüfusun yaş grupları, cinsiyetler, kır-kent arasındaki dağılımları kalkınma ve kamu politikalarının belirlenmesindeki birinci ve