ESAGEV Hamamönü Söyleşileri devam ediyor!

17 Mart cuma akşamı Hamamönü Kabakçı Konağında Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK‘in “Kıbrıs Meselesinin Dünü ve Bugünü” konulu sunumuyla gerçekleştireceğimiz söyleşiye katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Görüşmek dileğiyle…

Etkinlik Sayfası
“Google Takvim”e Ekle

Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK kimdir?

Kıbrıs doğumludur. Gazi Üniversitesi’ni birincilikle bitirmiştir. Yükseköğretimi boyunca “KKTC Yüksek Başarı Bursu” alarak sürdürmüştür. Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanında olmak üzere iki ayrı dalda Yüksek Lisans yapmış ve bölümünden birincilikle mezun olmuştur.
Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nden eğitim alarak, AB ve Uluslararası İlişkileri uzmanlığını birincilikle bitirmiştir. Ankara Üniversitesi’nde doktoraya başlamış, Hukuk, SBF ve DTCF’nden ders alarak Tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplininden iki farklı yeterlilik sınavını vermiş ve ders dönemini başarı ile tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi sınavını kazandığından, tez döneminin son altı ayında İİBF Uluslararası İlişkiler bölümüne intisap etmiştir.
Türkiye’de uzun bir süre Milletvekili ve Bakanlık danışmanlığı yapmıştır. Aynı zamanda belli bir dönem KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın siyasî ve diplomasi danışmanlığını icra etmiştir. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası nitelikli 14 kitabı, ulusal/uluslararası birçok hakemli dergide ve kongrede basılmış 120’den fazla makalesi ve bildirisi yayımlanmıştır. Bunun ilgili olarak 10 başarı belgesi ve birçok ödülleri bulunmaktadır. İlgi alanları; Uluslararası İlişkiler teorileri, siyasî tarih, Türk Dış Politikası, diplomasi tarihi, Osmanlı siyasi tarihi, AB, Kıbrıs, Yunanistan, Kültürel Değişmeler, Sosyolojik Doktrinler, Güvenlik Stratejileri, Kamu Diplomasisi ve Afrika çalışmalarıdır.
Halen Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünde Bölüm Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte ve birçok devlet kurumunda müşavirlik yapmaktadır.