Aziz bir rabbin muazzez kullarıyız
Küfre karşı daima izzetli durmalıyız
Adem denen toprağın ayrı kumlarıyız
Birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız

***

Hepimiz aynı nazlı yâre sevdalıyız
Yoldaki engelleri birlikte aşmalıyız
Madem aynı Şirinin birer Ferhat’ıyız
Nefis putlarımızı beraber yıkmalıyız

***

Kardeşim biz seninle ervahtan tanışırız
Bir gün yarışacaksak eğer hayırda yarışırız
Ayrım gayrım yok merhamet ümmetindeniz
Kürtlük, Türklük ne ki, hep iyilik milletindeniz

***

Ecdattan kalma bir davanın son neferleriyiz
Biz zulme karşı savaşan bir ordunun erleriyiz
Belki Ayasofya’nın minareleri gibi ayrıyız
Ama hepimiz aynı vatan kubbesine bağlıyız