Biz Kimiz?

Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma-Geliştirme Vakfı (ESAGEV), Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur.

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan gönüllülerin ortak fikir birlikteliğinin ürünü olan ESAGEV’in gayesi, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri kıyaslamalı ve bütünsel bir perspektifle analiz etmek, analiz sonuçlarını üreteceği araştırma raporları, politika notları, bültenler ve düzenleyeceği panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktır.

Gayemiz doğrultusunda yapacağımız çalışmaların, kamu politikası tasarım ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesine ve bu yolla ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkı sunacağına inanıyoruz.

Hakkaniyet, bilimsellik, özgünlük, yansızlık ve ekip çalışması etrafında birleştiğimiz temel ilkelerdir.

ESAGEV’in kapıları gayemiz ve ilkelerimizde kendini bulan herkese açıktır.

Yayınladığımız çalışmalarda dile getirilen görüşler, yazarların kendi görüşleridir. Bu görüşler yazarlarımızın mesleki kimlikleri ile ilgili olmadığı gibi mensup oldukları kurum ve kuruluşların görüşlerini yansıtmamaktadır.

Çalışmalarımızda kullanılan veriler ve bilgiler, herkes tarafından erişilebilir kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir.